Biografie

Volgde de Rietveld Academie te Amsterdam, Handvaardigheid MO A/B met
specialisatie keramiek. Was een van de oprichtsters van het Kleikollektief.
Overgestapt op schilderen en tekenen. Diverse tentoonstellingen en opdrachten.
Sinds 2011 als illustrator terug bij het Kleikollektief.

Uigebreide biografie hieronder.

1971 – 1976 Rietveld Academie te Amsterdam, handvaardigheid met specialisatie             keramiek.

1978 – 1983 Oprichting van het Kleikollektief met Klaartje Kamermans en Corien              Ridderikhoff. Werkzaam geweest als keramiste en als docent keramiek.

1984 – 2003 Overgestapt naar tekenen, schrijven en schilderen. Kleding bedrukt. Bij diverse kunstenaars workshops gevolgd. Verbonden geweest aan een schets-boekenproject.

2003  Vierde prijs ansichtkaartenwedstrijd bij het Van Goghmuseum.

2004  Omslag en illustraties van een pianomuziekboek van Robijn Tilanus: Again and Again.

2005  Tentoonstelling in Atelier 408.

2005  Zeven heksen tijdens de kinderboekenweek in een bibliotheek in Amsterdam.

2006  Groepstentoonstelling bij Walls te Amsterdam.

2007  Etalagetentoonstelling bij Metamorfose te Amsterdam.

2008  Zeebonk, Bruid en Blonde Bertha, met twee andere kunstenaressen, thema- tentoonstelling n.a.v. het grachtenfestival te Meppel bij Atelier Galerie – de Sluis.

2008  Gestart met het thema Vrouw met Duif n.a.v. een filosofisch artikel over                     ontvankelijkheid van Reneé van Riessen.

2009  Interview in Dagblad Trouw n.a.v. serie Vrouw met Duif.

2009  Een artikel in het zomernummer van OERdigitaalvrouwenblad.

2010  Tentoonstelling van de serie Vrouw met duif bij de Roos in Amsterdam.

2011 Decoreren van kommen en schalen van Klaartje Kamermans (Het kleikollektief) tot heden.

2013  Etalagetentoonstelling van schalen en borden bij Metamorfose te Amsterdam.

2014 Groepstentoonstelling keramiek le Couvent te Treigny, Frankrijk.

2014 Groepstentoonstelling keramiek P’Arts te Zeist.

2015 Atelierroute Kunstzin Diemen

2015 Vanaf dit jaar illustreert Leontien Wessels kettingboeken in samenwerking met schrijvers en schrijfsters waarbij zij elkaar inspireren, zie NIEUWS.

Diverse opdrachten voor bedrijven en particulieren.