Zeebonk

Zeebonk, Bruid en Blonde Bertha.

Een liefdesverhaal vol passie en hartstocht in dertig gouaches (17 X 24 cm) en gedichten met een verrassend einde.
The poems in the english version ” Billy Bosun, Belle and blond Bertha” are written by John Hartley Williams.

Een kleine inkijk:

1.het sturen van brieven per flessenpost heeft Zeebonk al vele katers gekost.

2.na kleurrijke liefdes voer Bonk telkens uit, gaat nu voor anker in ’t hart van zijn Bruid.

3. het huwelijk gevierd, het zoenen gedaan het paar trekt het dagelijks leven weer aan

4. en Bertha zwaait en zwiert vol gratie naar Zeebonks zin in variatie

5. Bruid is verwond, haalt uit als een dier, haar schipper verdwijnt in het havenkwartier

6. ‘vergeef me, mijn Bruidje, blijf niet boos, schenk me vergiffenis,’ smeekt matroos

1. Lonely, love-sick, mournfull, fired up with booze. 
    Billy’s ardent letters get longer than his cruise.

2. So this is marriage! But how exactly do I feel?
    My darling weirdo husband! Are you for real?